งานทาสี ปรับปรุงอาคาร

งานทาสี รับงานปรับปรุงทาสีอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม อาคารพาณิชย์ ทาสีตึก ฯลฯ

งานปรับปรุงอาคาร งานทาสี เป็นหนึ่งในงานของเรา รับตกแต่งทาสีอาคารภายนอก ภายใน ตามที่ลูกค้าต้องการ เพราะเมื่ออาคารหรือตึกที่ถูกสร้างและใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน ทำให้สีเดิมนั้น เสื่อมสภาพและซีดจางอีกทั้งโครงสร้างยังส่งผลกระทบ เราจึงต้องทำการปรับให้อาคารดูสวยงาม

งานทาสีปรับปรุงอาคารนั้น นอกจากจะทำให้ดูสวยงามขึ้น ยังเป็นการดูแลบำรุงรักษาโครงสร้างของอาคารอีกด้วย