งานพื้นคอนกรีต

ภาพ งานพื้นคอนกรีต ลานจอดรถของห้างสรรพสินค้า