งานระบบดับเพลิง

งานระบบดับเพลิง (Fire Alarm System) รับติดตั้งระบบแจ้งเตือนไฟไหม้ อัคคีภัย ระบบดับเพลิง

ติดตั้ง-ออกแบบ งานระบบดับเพลิง ( fire alarm system )

เรามีบริการงานด้านวิศวกรรมการป้องกันไฟไหม้ การป้องกันอัคคีภัย อันก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่องค์กรของท่าาน เพราะเราไม่สามารถรู้ได้เลย ว่าอันตรายเหล่านี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่

แต่เราสามารถที่จะควบคุมและป้องการได้ เพราะการพัฒนาด้านระบบวิศวกรรมในปัจจุบัน

เรามองเห็นความสำคัญเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยเป็นอย่างมาก เพื่อลดความสูญเสียแก่องค์กรของท่าน เราจึงศึกษาและอบรมทีมงาน เพื่อระบบงานที่ดีที่สุด