ปฏิบัติ งานอับอากาศ โรงงานอุตสาหกรรม

[ งานอับอากาศ ] รับติดตั้งระบบไฟฟ้า ลมแรงดัน Exhoust ระบบแลน ระบบท่อเดรน ให้เครื่องจักร พื้นที่อับอากาศ

งานอับอากาศ พื้นที่อับอากาศ Confined Space พื้นที่อันตราย เรารับติดตั้งระบบไฟฟ้า, ลมแรงดัน, Exhoust, ระบบแลน, ระบบท่อเดรน ให้เครื่องจักร ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้โดยเฉพาะ การปฏิบัติงานต้องอาศัยประสบการณ์และความรู้เป็นอย่างมาก เพื่อลดภาวะเสี่ยงอันตรายแก่ ชีวิต เพราะพื้นที่อับอากาศส่วนใหญ่จะมีอากาศไม่เพียงพอที่จะหายใจ และบางครั้งยังพบแก๊สที่มีพิษต่อระบบทางเดินหายใจอีกด้วย การปฏิบัติงานจึงต้องอาศัยอุปกรณ์ เครื่องมือที่พร้อมสำหรับงานด้วย สิ่งจำเป็นเหล่านี้สำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับการปฏิบัติงานพื้นที่อันตราย อย่างเช่นพื้นที่ อุโมงค์ ถ้ำ ภายในเครื่องจักร ท่อน้ำ หลุม เป็นต้น

งานอับอากาศ การเจาะรูเพิ่มออกซิเจน

ใช้เครื่องมือเจาะรูเพิ่มออกซิเจนใน งานอับอากาศ

ภาพการทำงานการเข้าไปทำความสะอาดพื้นที่ งานอับกาศ ภายในโรงงานอุตสาหกรรม มีการเจาะรูเพื่อให้มีอากาศออกซิเจนในพื้นที่อันตรายดังกล่าว เพราะพื้นที่อับอากาศที่ออกซิเจนอยู่น้อยไม่เพียงพอต่อการหายใจ ทีมงานจึงตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว แล้วทำการเจาะรูเพื่อระบายอากาศและเพิ่มออกซิเจนภายในพื้นที่อับอากาศ

ภาพการทำงาน