อับอากาศ งานพื้นที่เสี่ยงอันตราย

อับอากาศ คือพื้นที่ที่ออกซิเจนต่ำมากไม่สามารถหายใจปกติได้ อาจจะมีอากาศเป็นพิษหรือแก๊สที่เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ